Protipožární zapezpečení

Se soustředí na komplexní dodávky protipožárních zabezpečení staveb a technologických celků. Zkušenosti z let minulých dokazují, plnou operativnost společnosti při nasazování svých zdrojů tak, aby se přizpůsobily každé situaci jež při spolupráci s ostatními složkami na stavbě může vzniknout.

Výsledkem je následně plně flexibilní řešení jež napomáhá dodržení termínu předání nejen našeho díla, ale celé stavby jako takové.Od přijetí objednávky začnou naši odborní pracovníci zpracovávat projekt pro jednotlivé práce a aplikace tak, aby byl plně koordinován v návaznosti na průběh stavby a byl tak zajištěn hladký sled navazujících prací ostatních dodavatelů a nedocházelo ke zbytečným průtahům v termínu dokončení stavby.

Protipožární ucpávky a aplikace

Požární odolnost definuje norma ČSN 13501 – 2, která udává, že prostupy rozvodů instalací musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru v daných rozvodech. Použití v průmyslových halách, obytných prostorách, atd. Protipožární ucpávky se používají od jednotlivých kabelů, kabelových svazků po kabelový lávky.

Protipožární revizní otvory a dvířka

Protipožární revizní dvířka se používají tam, kde je potřeba zpřístupnit jakýkoliv prostor pod obkladem. Revizní dvířka jsou specifická svou nenápadností a funkčností. Spára okolo dvířek není vidět, jelikož rozměr dvířek se řídí obkladem.

Pro vznik kouřotěsné a protipožární bariéry je rám opatřen nehořlavou páskou, která zabraňuje průniku ohně a kouře za protipožární revizní dvířka.

Použití protipožárních revizních dvířek:

  • oddělení požárních úseků
  • rekonstrukce bytového jádra
  • instalační šachta na WC (snadný přístup k vodoměrům)