Vítejte

Společnost X FIRE s.r.o. působí na českém trhu od listopadu roku 2005. Již od svého vzniku si dala za cíl soustředit se na komplexní dodávky protipožární zabezpečení staveb a technologických celků.

Zkušenosti z let minulých dokazují, plnou operativnost společnosti při nasazování svých zdrojů tak, aby se přizpůsobily každé situaci jež při spolupráci s ostatními složkami na stavbě může vzniknout. Výsledkem je následné plně flexibilní řešení, které napomáhá dodržení termínu předání nejen našeho díla, ale celé stavby jako takové.

Od přijetí objednávky začnou naši odborníci zpracovávat projekt pro jednotlivé práce a aplikace tak, aby byl plně koordinován v návaznosti na průběh stavby a byl tak zajištěn hladký průběh prací ostatních dodavatelů a nedocházelo ke zbytečným průtahům v termínu dokončení stavby.

Poskytujeme :

  • Protipožární zabezpečení staveb
  • Protipožární ucpávky a aplikace
  • Protipožární revizní otvory a dvířka
  • Strojové. bez-vzduchové nanášení barev